ALGO audiovisueel bv heeft voor het optimaliseren van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied van
duurzaamheid en milieu een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan is opgebouwd uit vijf onderdelen.

1. Informatie
ALGO audiovisueel bv krijgt op continue basis informatie over milieu-aspecten van producten, en is zich bewust van
het belang van duurzaam ondernemen.

2. Leveranciers
Bij de inkoop van producten en diensten hebben wij een voorkeur voor leveranciers met een eveneens
‘groene’ bedrijfsvoering die in staat zijn op milieuvriendelijke wijze producten of diensten te leveren.

3. Schadelijke producten
ALGO audiovisueel bv minimaliseert het gebruik van natuuronvriendelijke producten. Indien het noodzakelijk is om
dergelijke producten toch in te zetten, dan dragen wij zorg voor een correct gebruik en een milieubewuste verwerking.

4. Afval
Binnen onze organisatie wordt afval gescheiden ingezameld:
• Papier en karton
• Piepschuim en plastic
• Batterijen en kleinchemisch afval
• Lampen en Projectorlampen

5. Hergebruik

ALGO audiovisueel bv streeft naar hergebruik van zowel materialen als apparatuur.
Veelal wordt in de praktijk nog goed werkende apparatuur vervangen door nieuw te leveren apparatuur.

Echter met het oog op onze milieu vriendelijke en economische bedrijfsvoering zullen wij er naar streven
om indien mogelijk deze apparatuur het te gebruiken in de av installatie. Indien dit niet mogelijk is kijkt ALGO audiovisueel altijd of er voor deze apparatuur nog tweede leven is.